ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Damcon δραστηριοποιείται στο χώρο των κατασκευών κτιριακών έργων.

ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  • Κατασκευή κτιρίων κατοικιών - γραφείων
  • Κατασκευή βιομηχανικών κτιρίων
  • Ανακαίνιση κτιρίων, διαμερισμάτων, όψεων κλπ.
  • Ανακαινίσεις - Διαμορφώσεις Διαγνωστικών Κέντρων
  • Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
  • Συντήρηση κτιρίων και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
  • Τεχνική Υποστήριξη Μελετών
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

Όλα τα έργα παραδίδονται  ''ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ''  σύμφωνα με τις εκπονηθείσες μελέτες

ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΤΡΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
4ΟΡΟΦΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ